ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
วีดีโอการศึกษา
นิทานแสนสนุก โดย ด.ญ.นัยปพร เกื้อสุข
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (โรงเรียนซํบใหญ่วิทยาคม)
อุทยานแห่งขาติน้ำตกตาดโตน
อำเภอของเรา (อ.ซับไหญ่) 2
อำเภอของเรา (อ.ซับไหญ่)
ร้านเศษไม้
มอหินขาว
ประวัติพระยาภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล)

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร