ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,14:32   อ่าน 558 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร