ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
ใบลาพักผ่อน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,11:12   อ่าน 270 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร