ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ข่าวสารการศึกษา/บทความที่น่าสนใจ
รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2558,11:45   อ่าน 836 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร