ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ข่าวสารการศึกษา/บทความที่น่าสนใจ
คู่มือครู มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
ดาว์นโหลด
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,09:13   อ่าน 585 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร