ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
เอกสาร/คู่มือ
รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตตรวจราชการที่ 1 และ กทม.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,10:46   อ่าน 59 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร