ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุคลากร สพป.กทม.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
War Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน สพป.กทม.
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
การขอรับบริการกลุ่มนโยบายและแผน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผ่นพับ ข้อมูลพื้นฐาน สพป.กทม.
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บันทึกข้อความ(เล็ก)
ใบลาพักผ่อน
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
สื่อการเรียนการสอน
DLIT
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน
สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วย การออกกำลังกาย
นิทานอีสบ
แนวทางการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
ห นำ
ข่าวสารการศึกษา/บทความที่น่าสนใจ
คู่มือนักเรียน มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
คู่มือครู มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ร่วมคิด ร่วมทำ หลอม หล่อ ระบบการศึกษาไทย
การเรียนการสอนกับการเรียนรู้ สู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาเพื่อปวงชน
รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
วีดีโอการศึกษา
นิทานแสนสนุก โดย ด.ญ.นัยปพร เกื้อสุข
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (โรงเรียนซํบใหญ่วิทยาคม)
อุทยานแห่งขาติน้ำตกตาดโตน
อำเภอของเรา (อ.ซับไหญ่) 2
อำเภอของเรา (อ.ซับไหญ่)
ร้านเศษไม้
เอกสาร/คู่มือ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตตรวจราชการที่ 1 และ กทม.
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการข้อมูล ด้านไหน
การศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/01/2014
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 265121
Page Views 451254

ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ :  นรินทร  แขกกาฬ / สุธาทิพย์  สุขสุหรัด กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร